Västerås SK

Spellokal:
Spellokalens telefonnr:
021-12 36 16
Bank/Plus-gironummer:
Bg 5579-4937
Hemsida:
Ordförande:
Mats Sjödin, Nygårdsgatan 6A, 72219 Västerås
Telefon:
0706-360169
Epost:
Kassör:
Rasmus Myklebust, Norrbygatan 3c, 72343 Västerås
Telefon:
021-495 14 94,0707-43 07 25
Epost:
Sekreterare:
Niklas Sidmar, Emausgatan 37E, 72221 Västerås
Telefon:
0730-442983
Epost:
Styrelseledamot:
Andreas Backman, Drottninggatan 34C, 72464 Västerås
Telefon:
073-940 29 00
Epost:
Styrelseledamot:
Jon-Olov Vatn, Uroxvägen 3, 72231 Västerås
Telefon:
021-246 14,070-722 68 28
Epost:
Styrelseledamot:
Fredrik Emmoth, Nygatan 4 A, 72214 Västerås
Telefon:
0700-92 95 91
Epost:
Styrelseledamot:
Maria Rimbe Blomberg, Gransv 1, 72597 Västerås
Telefon:
076-1919923
Epost:
Styrelseledamot:
Christer Carmegren, Regnmätargatan 24, 72350 Västerås
Telefon:
070-9533310
Epost: