SS Manhems Knatte-KM     Download as PDF

NAMNKLUBBRANKING 1/9DISTRIKTBETALTAVPRICKAD
1 Marcus Lindholm SS Manhem 1153 Göteborgs SF
2 Alexandar Cekic SS Manhem 0 Göteborgs SF
3 Iker Franzén SS Manhem 0 Göteborgs SF
4 Lana Ghaderi SS Manhem 0 Göteborgs SF
5 Noan Ghaderi SS Manhem 0 Göteborgs SF
6 Jonathan Lydén SS Manhem 0 Göteborgs SF
7 Tuvalisa Nyström SS Manhem 0 Göteborgs SF
8 Vilda Nyström SS Manhem 0 Göteborgs SF
9 Aryan Patil SS Manhem 0 Göteborgs SF
10 Daniel Sorra SS Manhem 0 Göteborgs SF
11 Theo Storme SS Manhem 0 Göteborgs SF
12 Ivan Vlahovic SS Manhem 0 Göteborgs SF

Deltagare är placerade i slumpvis ordning. Inlottningsnummer och spelprogram publiceras senare.